under sommaren så har Björn Gimstedt och jag ställt ut på galleri Järnboden i Harg, ligger i Östhammar utanför Uppsala,

där har vi bla annat visat dessa objekt