…….hänger nu 2 av mina bilder som Sundsvalls museum köpt in.

Under 2 års tid får de hänga där. Det känns hedrande!